จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2544

โล่ทั้ง2โล่นี้เป็นสิ่งที่ครูภาคภูมิใจมากเพราะภาควิชาอื่นๆจะให้โล่เรียนดีกับโล่เรียบร้อยแก่นิสิต2 คน แต่ภาควิชาคณิตศาสตร์มอบโล่ทั้งสอง นี้ให้แก่ครูคนเดียว รางวัลโล่เรียนดี ที่ครูได้เพื่อนๆที่จุฬาทุกคนก็เห็นด้วย แต่ว่าโล่เรียบร้อยนี่ เพื่อนๆคัดค้านกัน สุดฤทธ์ว่า"รุ้งเธอได้มาได้อย่างไร!?"

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เหรียญทองนี้ครูคงจะไม่มีวันได้ ถ้าไม่มีอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ ทุกท่านที่สอนให้ครูเรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะ อาจารย์ที่จุฬา ซึ่งทำให้ความเข้าใจคณิตศาสตร์ ของครูลึกซึ้ง และแน่นมาก ขอบพระคุณมากค่ะ

สาขา Mathematics จากImperial College London มหาวิทยาลัย Top 3 ของประเทศอังกฤษ

การได้ไปเรียนโท ที่ประเทศอังกฤษให้ประสบการณ์มากมาย ทั้งเรื่องเพื่อน การดำเนินชีวิต และด้านภาษา ทำให้ครู เป็น ผู้ใหญ่ขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น ให้ความรู้และประสบการณ์ ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาการสอนของครู ได้เป็นอย่างดี

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูได้สอนคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เป็นนิสิตอยู่ปี1 ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะชอบการเป็นครู แต่เมื่อเวลาสอนแล้ว ผู้ปกครองบอกว่าครูทำให้เด็กพัฒนาขึ้นมาก หรือเวลาที่น้องๆบอกว่าครูสอนดีมาก ชอบการสอนของครูที่สุด ทำให้ครู พบว่าตัวเองเหมาะกับการสอน ครูดีใจและมีความสุขมากทุกครั้งที่เห็นน้องๆประสบความสำเร็จ ตามที่น้องๆหวัง