ช่วงแรกที่เริ่มเปิดสอน ครูไม่ได้มีชื่อเสียงอะไร หรือเป็นที่รู้จัก มาก่อน ตอนแรกจึงเริ่มด้วยการแจกโบชัวเพียงอย่างเดียว ตอนนั้นเด็กที่มาเรียนจึงมาจากสาเหตุเดียวคือมาเรียน เพราะอ่านประวัติของครูในโบชัว จำได้ว่าเทอมแรกมีคอร์สอยู่ 3 คอร์ส มีคนเรียน รวมทั้งหมดสิบกว่าคน -_-“ พอเทอมต่อมา จำนวน คอร์สเพิ่มอีกหนึ่งคอร์ส และมีคนเรียนเพิ่มรวมเป็น 60 คน ในปีถัดมาคนรู้จักครูมากขึ้น อีกทั้งผู้ปกครองและ เด็กนักเรียน แนะนำกันปากต่อปาก ทำให้มีเด็กมาเรียนเพิ่มเป็น 100 200 300 500และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานพัฒนาศักยภาพของน้องๆไปสู่ระดับแข่งขัน
นักเรียนที่เรียนกับอ.รุ้งส่วนมาก เกรดและคะแนนจะดีขึ้นตามลำดับ
มี วิธีคิดลัด ต่างๆที่น้องๆสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำโจทย์ทุกรูปแบบ
น้องๆจะได้กระบวนการคิดที่ถูกต้อง เทคนิคที่ทำให้คิดโจทย์ได้รวดเร็วเหนือชั้น
วิเคราะห์เจาะลึกเนื้อหาและโจทย์ ตลอดจนอธิบายให้น้องๆทำความเข้าใจได้โดยง่าย
ข้อสงสัยและปัญหาต่างๆของน้องๆจะหมดไป เพราะครูสามารถ ตอบคำถามน้องๆได้ทุกคำถาม
ทุกคอร์สสอนโดย อ.รุ้งเพียงผู้เดียว มีความเป็นกันเองกับนักเรียนทุกๆคน เอาใจใส่ดูแลอย่างดี
น้องๆคนใดที่มีปัญหานอกเหนือจากการเรียนในคอร์ส ครูยินดีให้คำปรึกษาปัญหาและแก้ข้อสงสัยให้น้องเสมอ

บรรยากาศการสอน
 
บรรยากาศการเรียน
 
ห้องเรียน
บริเวณรอบสถาบัน