โรงเรียนกวดวิชาชุตินันท์‎

 • จบปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน 72 พรรษา)
 • ได้ทุน ก.พ. ไปเรียนปริญญาโท Mathematics จาก Imperial College London มหาวิทยาลัย Top 5 ของประเทศอังกฤษ
 • เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง(เหรียญทอง) สาขาคณิตศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ)
 • เหรียญทองในการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย จัดโดยสสวท. ปีการศึกษา 2540
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ประเภททีม จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์
 • รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ประเภทบุคคล จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา
 • BRONZE AWARD IN THE X ASIAN PACIFIC MATHEMATICS OLYMPIAD 1998
 • นักเรียนห้อง King โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งแต่ม.4-6
 • โล่รางวัลเรียนดี และ โล่รางวัลความประพฤติเรียบร้อย มอบโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2544
 • ประธานนิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2542
 • ประธานนักเรียนตึก 2 (สายวิทย์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2540
 • กรรมการนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2540
 • แปลหนังสือ The Art and Craft of Problem Solving (ศิลปะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์) ร่วมกับ ดร.ภาณุ ตรัยเวช

 • ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ 19 ปี
 • อดีตอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
 • อดีตอาจารย์พิเศษวิชาแคลคูลัส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโท MBE
 • อดีตประธานและอาจารย์พิเศษ โครงการคณิตศาสตร์โอลิมปิก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (3 ปีซ้อน)
 • อาจารย์พิเศษติวนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่สอบผ่าน สอวน.รอบแรกและรอบสอง
 • อาจารย์พิเศษติวนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์เพื่อสอบ สอวน.
 • อาจารย์พิเศษติวนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษติวนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสอบ สอวน.
 • เข้าร่วมทีมติวเตอร์ของโครงการ "7 PAT TUTORCAMP ปี2" ของ ปตท.สผ. ติว PAT1 ให้กับนักศึกษาใน 6 จังหวัดที่จะเตรียมมสอบเข้ามหาวิทยาลัย