คอร์สโจทย์จี้จุด และคอร์สโจทย์ปัญหา

โพสต์เมื่อ : 2019-05-06 09:11:51

เรียนเข้าใจ มีครูอธิบายใกล้ชิด เลือกเนื้อหา เลือกเวลาเรียนได้เอง
ต้องเรียนคอร์ส โจทย์จี้จุด (ป.6-ม.3) และ โจทย์ปัญหา (ป.1-5)
โรงเรียนกวดวิชาชุตินันท์