รวบรวมความรู้พื้นฐาน เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และสูตรคำนวณในส่วนของเคมี ม. ต้น นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาพื้นฐานครบทุกเรื่อง สอนหลักคิด วิเคราะห์ และฝึกทำโจทย์ที่หลากหลายจากง่ายไปหายาก และปูความรู้พื้นฐานของเคมี ม.ปลาย อีกด้วย
รวบรวมเนื้อหาและสูตรคำนวณ “ฟิสิกส์” ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด มาแยกเป็น 2 ส่วน (คอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น 1 และ 2) ให้นักเรียน ได้ฝึกฝนทำโจทย์ที่หลากหลายจนเกิดความชำนาญ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการสอบเข้า ม.4 และปูพื้นฐานความรู้ของ ม.ปลาย ให้นักเรียนมีความพร้อมมากกว่าคนอื่น
โรงเรียนกวดวิชาชุตินันท์ (MATHrainbow ) โทร. 02-467-3326-7
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพื่มเติม