นักเรียน จะได้เรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับประถม (ทั้งหลักการและแนวคิด) เน้นการฝึกฝนและการกระตุ้นความคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเป็นลำดับขั้นจากง่ายไปสู่ยากจนเกิดความชำนาญ ด้วยการทำโจทย์ปัญหาหลากหลาย ช่วยเสริมเกรดที่โรงเรียน และปูพื้นความรู้สำหรับเรียนคอร์ส “อัจฉริยะประถมปลาย” และคอร์ส “คณิต ป.6 พิชิตโจทย์โค้งสุดท้าย” บรรยากาศของการเรียนเป็นการเรียนกลุ่มเล็ก ทำให้ อ.อ้อ สามารถประเมินผลได้อย่างใกล้ชิด
ให้นักเรียน ได้เรียนรู้หลักการ และเนื้อหา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพัฒนาการทางความคิดในการค้นคว้า และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ พัฒนากระบวนการคิดเป็นลำดับขั้นจากง่ายไปสู่ยากจนเกิดความชำนาญ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานในการสอบต่างๆ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย นอกจากนี้จะช่วยปูพื้นความรู้เพื่อใช้ในการเรียนคอร์ส “วิทย์ ป.6 พิชิตโจทย์โค้งสุดท้าย”
เป็นคอร์สฝึกฝนคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกหัด เน้นเนื้อหาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการครูประกบสอนใกล้ชิดขณะทำแบบฝึกหัด ช่วยทบทวนก่อนสอบในระดับชั้นประถม เสริมเกรดที่โรงเรียน และเสริมทักษะต่อยอดการคิดคำนวณ
สำหรับนักเรียน ที่เรียนชั้น ป.5 หรือต่ำกว่า (จำเป็นต้องผ่านการ test) จะได้เรียนเนื้อหาประถมปลายทั้งหมดล่วงหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ทั้งในการเรียนที่โรงเรียน อีกทั้งทางสถาบันจะจัดคอร์สต่อเนื่องให้ตรงกับความต้องการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และนักเรียน จะได้เปรียบสำหรับการสอบเข้าในปีหน้า สำหรับนักเรียน ป.6 จะได้ทบทวน ปรับพื้นฐานขจัดข้อสงสัยในเรื่องต่างๆของวิชาเลขที่ได้เรียนผ่านมา และเพิ่มเกรดในโรงเรียนให้สูงขึ้น
รวบรวมโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์รูปแบบต่างๆ ของประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงยาก ครอบคลุมโจทย์สอบแข่งขัน (สสวท. สมาคมคณิตฯ สพฐ. ประกายกุหลาบ เพชรยอดมงกุฎ ฯลฯ) และโจทย์สอบเข้า ม.1 เน้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนโจทย์ก่อนวันสอบจริง มีทั้งโจทย์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้ทำโจทย์ด้วยตัวเอง แล้วเฉลยละเอียดพร้อมกันในห้อง
นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเข้า ม.1 โดยอ.รุ้งจะทบทวนเนื้อหาพร้อม กับให้นักเรียนได้ฝึกทำโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก จนนักเรียนมีความพร้อม ในการลงสนามสอบ ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ สสวท. ฮ่องกง สิรินทร สมาคมฯ ประกายกุหลาบ เพชรยอดมงกุฎ ฯลฯ
คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4-5-6 ที่ต้องการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว โดยนักเรียนจะได้ทำโจทย์พื้นฐานระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยโจทย์ที่นำมาสอนจะเน้นรูปแบบโจทย์ตามข้อสอบ O-net สำหรับนักเรียนที่กำลังจะขึ้นชั้น ป.6 จะได้ทบทวนความรู้ก่อนการเปิดเทอมและเตรียมพร้อมในการสอบ สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-5 จะได้ปูพื้นฐานการคำนวณและทำความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ได้ในอนาคต

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพื่มเติม